Administration

Boas Møller

Samarbejde medlemsklubber – Kontakten udvalgene imellem – Daglig drift.

Ansvarsområder:
– Daglig drift.
– Samarbejde mellem klubber.
– Kontakten udvalgene imellem.

Mål 2024:
– GM-plan for kommende år, hvor og hvornår, er godkendt og planlagt.
– Der arrangeres 1-4 årlige inspirationsmøder for alle på nettet.
– 2 udvalgsformandsmøder er gennemført.
– Simpel offensiv kommunikationsstrategi er lavet (Medier, Hjemmeside, SoMe).