Elite og sponsorudvalg

Eqalunnguaq Abel Kristiansen

Carsten Olsen

Aputsiaq Olsen Jonathansen

Dame og Herrerlandsholdet – Talentudvikling – Sponsorer – IHF og NACHC

Ansvarsområder:
– Dame og Herrelandsholdet
– Talentudvikling
– IHF og NACHC
– Sponsorer

Mål 2024:
– Budget og plan for 2024, for dame og herrelandholdet er udarbejdet.
– Talentudviklingsplan for de næste år er udarbejdet.
– Der er fundet 1 stor sponsor til TAAK.
– Der er fundet attraktiv tøjsponsor.